ระยะเวลาในการจัดส่ง โดยประมาณ
กรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งมอบสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ
ต่างจังหวัด ส่งมอบสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ

การจัดส่งสินค้าประเภทสินค้า พรีออเดอร์ และพร้อมส่งจะแตกต่างกันไปโดยมีระยะเวลาเตรียมจัดส่ง ดังนี้
สินค้าพรีออเดอร์จัดเตรียมสินค้า 15-20 วัน
สินค้าพร้อมส่งจัดเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ

จัดส่งสินค้า ฟรี สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่ารวม 3,000 บาท ขึ้นไป คำสั่งซื้อจะดำเนินการและส่งมอบในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ยกเลิก
ขอบคุณ!