การจัดส่งสินค้าและเตรียมสินค้า

Avatar

โดย Napat Saeng

อัปเดต 10 เดือนที่ผ่านมา

จัดส่งสินค้าฟรีสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่า 3000 บาท ขึ้นไป คำสั่งซื้อจะดำเนินการและส่งมอบในวันจันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  • กรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งมอบสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ
  • ต่างจังหวัด ส่งมอบสินค้าภายใน 2-3 วันทำการ

การจัดส่งสินค้าประเภทสินค้าพรีออเดอร์และพร้อมส่งจะแตกต่างกันไปโดยมีระยะเวลาเตรียมจัดส่งดังนี้

  • สินค้าพรีออเดอร์จัดเตรียมสินค้า 15-20 วัน
  • สินค้าพร้อมส่งจัดเตรียมสินค้า 1-2 วันทำการ

นี้ไม่ตอบคำถามของคุณ?